Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Vaskemaskiner til husholdningsbruk

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming og energimerking for husholdningsvaskemaskiner. Forordningene omfatter ikke kombinerte vaskemaskiner/tørketromler.

Den største miljøpåvirkningen fra husholdningsvaskemaskiner er vann- og energiforbruket i bruksfasen. I 2005 lå det årlige forbruket for husholdningsvaskemaskiner i EU på 35 TWh med elektrisitet og 2,2 milliarder m3 med vann. For å redusere både energi- og vannforbruket, og forskyve forventede fremtidige økninger, har EU implementert krav til økodesign og energimerking for vaskemaskiner.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 1015/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines.

Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household washing machines.

Økodesignforordningen stiller minstekrav til følgende

 • Energieffektivitet
 • Vaskeeffektivitet
 • Vannforbruk
 • Tilstedeværelse og angivelse av visse vaskeprogrammer på programvalginnretningen på vaskemaskinen eller på maskinens display.
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Krav til energimerking

Husholdningsvaskemaskiner må merkes med energieffektivitetsskalaen fra A+++ to D. 

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten skal være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen

Eksempel på energietikett for vaskemaskiner

Etiketten viser:

 • energieffektivitetsklassen
 • det årlige energiforbruket
 • det årlige vannforbruket
 • den nominelle kapasiteten (kg med tørt tøy)
 • sentrifugeytelsesklassen
 • lydnivå under vask og sentrifugering
 • Om en vaskemaskinen har EU-merking, hvis relevant

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 1015/2010, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 1061/2010, engelsk / norsk (ou) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Husholdningsoppvaskmaskiner - engelsk /

Basisetikett for kombinerte vask-/tørkemaskiner

Kombinert vask/tørk skal fortsatt bruke basisetikett + E-info som leveres fra produsent.

Basisetikett finnes her.