Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Ventilasjonsaggregater for boliger og andre bygg

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming for ventilasjonsaggregater for boliger og til «ikke-boligformål», og krav til energimerking for ventilasjonsaggregater for boliger.

Forordningene for ventilasjonsaggregater anslås å gi årlige energibesparelser på 361 TWh innen 2025 –  i hovedsak på grunn av besparelser for energi til romoppvarming. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 1253/2014 of 7 July 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units.

Commission Delegated Regulation (EU) No 1254/2014 of 11 July 2014 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of residential ventilation units.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

Økodesignkravene gjelder for ventilasjonsaggregater for boliger som har en maksimal strømningsmengde ≤ 1 000 m3/t, og  ventilasjonsaggregater til andre bygg med en maksimal strømningsmengde ≥ 250 m3/t. For ventilasjonsaggregater med en tilført elektrisk effekt på under 30 W per luftstrøm, er det bare informasjonskravene som gjelder.

Ventilasjonsaggregater for boliger

 • Energieffektivitet
 • Lydeffektnivå for kanalmonterte og ikke-kanalmonterte aggregater
 • Motordrift
 • Toveisventilasjonsaggregater skal ha en termisk bypass
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Ventilasjonsaggregater for andre bygg

 • Energieffektivitet
 • Krav til motordrift
 • Krav til varmegjenvinner (obligatorisk for toveisventilasjonsaggregater)
 • Krav til temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner
 • Krav til temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Krav til energimerking

Kravene til energimerking gjelder bare for ventilasjonsaggregater for boliger. Enveisventilasjonsaggregater med en tilført elektrisk effekt på under 30 W, er unntatt.

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten må være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Når installatøren opptrer som forhandler, kan ikke sluttbrukeren forvente å se produktene utstilt. I dette tilfellet gir det ingen mening å plassere den trykte etiketten på produktet. Forhandleren må likevel gi sluttbrukeren informasjon om energiklasse og andre spesifikke parametere.

Ventilasjonsaggregater for boliger

Eksempler på de to energietikettene for et ventilasjonsaggregat for bolig er vist under.

Leverandøren velger én av de to etikettene, avhengig av om ventilasjonsaggregatet er enveis eller toveis. Etiketten viser:

 • Energieffektivitetsklassen til ventilasjonsaggregatet for bolig
 • Lydeffektnivået
 • Maksimal strømningsmengde i m3/t
 • En grafisk indikasjon på om enheten er enveis (én pil) eller toveis (to piler)

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 1253/2014, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 1254/2014, engelsk / norsk (E)

Retningslinjer fra Europakommisjonen