Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Vifter - spesifikke krav

Økodesigndirektivet definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivet og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet).
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, minstekrav til energieffektivitet for vifter, referanseverdien for effektivitet, opplysninger om demontering, resirkulering og disponering ved kassering, osv. (jf. § 27 i den norske økodesignforskriften, og vedlegg 1 punkt 3 til forordning 327/2011).

Produkter som ikke tilfredsstiller kravene til miljøvennlig utforming, kan ikke CE-merkes, og er ikke lovlig omsatt i EU eller EØS.

Produkter som er dekket av kravene

Forordningen etablerte krav til miljøvennlig utforming av vifter som skal brukes med eller er drevet av elektromotorer med inngangseffekt mellom 125 W og 500 kW ved beste energieffektivitet for viften. Viftene i denne forordningen er aksialvifter, sentrifugalvifter, tverrstrøms- og blandingsstrømsvifter. Viften kan være med eller uten elektrisk motor når den bringes i omsetning eller tas i bruk.

Produkter som er unntatt kravene

Forordningen skal ikke anvendes på vifter som er innebygget i:  

 • produkter, som kun har én enkelt elektrisk motor på høyst 3 kW, og hvor viften er festet til den samme aksel, som driver produktets hovedfunksjon
 • tørketromler og kombinerte vaskemaskiner/tørkemaskiner med en maksimal elektrisk inngangseffekt på ≤ 3 kW
 • avtrekkshetter med en samlet elektrisk inngangseffekt på < 280 W for viften eller viftene

Økodesignkravene skal ikke anvendes på vifter for spesifikke driftsforhold. Artikkel 1 inneholder nærmere informasjon.

Krav til økodesign

Minstekravene til effektivitet når det gjelder samsvar med økodesign for vifter er basert på en målverdi for energieffektivitet for vifter som må være oppfylt. Målverdien for energieffektivitet og effektivitetsnivået, som er en integrert parameter i beregningen av målverdien for energieffektivitet, er avhengig av:

 • viftetypen (aksialvifte, sentrifugal vifte med foroverbøyde blader, sentrifugal vifte med radielt stilte blader, sentrifugal vifte med bakoverbøyde blader med eller uten viftehus, tverrstrøms- eller blandingsstrømsvifte)
 • målekategorien, A–D (som definerer innløp og utløp for viften under testing)
 • effektområdet P i kW (0,125 ≤ P ≤ 10 eller 10 < P ≤ 500)

Kravene ble introdusert i to trinn i januar 2013 og januar 2015.

Viftens totale effektivitet målt og beregnet i henhold til vedlegg II må være større enn eller lik verdien av måleffektiviteten. Med samlet virkningsgrad menes statisk virkningsgrad eller total virkningsgrad. 

Det gjelder særlige bestemmelser for vifter med to bruksområder som er konstruert både for ventilasjonsbruk under normale forhold, og for nødbruk med korttidsdrift for å oppfylle kravene til brannsikring.

Forordningen skal ikke anvendes på vifter som er konstruert for drift under svært spesifikke forhold, se artikkel 3 i forordningen.

Produktinformasjon:

Fra 1. januar 2013 skal noe av informasjonen som kreves i den tekniske dokumentasjonen også være merket på varig måte på eller nær viftens merkeplate. Dette gjelder følgende informasjon:

 1. Samlet virkningsgrad (η), avrundet til én desimal
 2. Målekategori som er brukt for å bestemme energieffektiviteten (A–D)
 3. Type virkningsgrad (statisk eller total)
 4. Effektivitetsnivå ved optimal energieffektivitet
 5. Om viftens beregnede virkningsgrad forutsetter at det brukes en turtallsregulator, og i så fall om turtallsregulatoren er innebygd i viften eller må installeres sammen med den. Én av følgende ordlyder brukes, alt etter hva som gjelder:
 • «Det må installeres en turtallsregulator sammen med denne viften»
 • «Denne viften har innebygd turtallsregulator.»

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

EUs forordninger

Forordning 327/2011, engelsk / norsk (uo) (Ø)

(uo står for uoffisiell oversettelse

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert spørsmål som ofte blir stilt (FAQ) om forordningen. (pdf)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Vifter - engelsk /