Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

I 2011 etablerte EU økodesignkrav for vifter, inkludert vifter som er integrert i andre energirelaterte produkter.

Det er anslått at forordningene om vifter vil gi årlige energibesparelser på 34 TWh i 2020. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 327/2011 of 30 March 2011 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

  • Minstekrav til produktenes energieffektivitet
  • Krav til produktinformasjon på merkeplaten
  • Produktinformasjon skal gis i den tekniske dokumentasjonen og på fritt tilgjengelige nettsteder

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 327/2011, engelsk / norsk (uo) (Ø)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert spørsmål som ofte blir stilt (FAQ) om forordningen. (pdf)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Vifter - engelsk /