Smart lading av elektriske kjøretøy er viktig for strømnettet

Det er i skrivende stund godt over 200 000 elektriske biler på norske veier, og innen 2030 er det ikke usannsynlig at dette tallet vil ha økt til nærmere 1 500 000. For transportsektoren vil dette føre til lavere CO2 utslipp og lavere energibruk som følge av de effektive elektriske motorene. Selv om energibruken går ned, er det åpenbart at elektrifiseringen av bilparken vil være en belastning for kraftnettet, spesielt i distribusjonsnettet. 1,5 millioner elbiler vil ifølge NVEs beregninger kreve rundt 4 TWh elektrisitet per år. Dette er ikke mye sammenliknet med det totale norske elforbruket på ca. 130 TWh, men lading av elbiler trekker høy effekt sammenliknet med andre elektriske husholdningsapparater og kan dermed føre til lokale overbelastninger som potensielt vil kreve store investeringer i nettet. 

For kraftnettet kan mye av problematikken unngås med smarte ladesystemer.