Datasentre, batterifabrikker og hydrogenproduksjon - Hva har de å si for norsk energibruk?