Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.02.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Energiforsyning

Norge er i en særstilling når det gjelder fornybar energi ved at rundt halvparten av energien vi bruker er elektrisitet fra fornybare energikilder. Videre har Norge et betydelig potensial for å øke bruken av fornybar energi innenfor blant annet vannkraft, vindkraft, solkraft og bioenergi.

En av NVEs oppgaver er å fremskaffe oversikter over det samlede økonomiske og teknisk utnyttbare energipotensialet i Norge.

En ressurskartlegging gjøres for å øke kunnskapen om energivolumet fra ulike energiteknologier. Dette kan brukes til å vurdere energibidraget fra de samme teknologiene på kort og lang sikt.

En ressurskartlegging er ikke en prosjektplanlegging der resultatet kan brukes til konsesjonssøknad og bygging. En ressurs vil endre seg over tid etter bedret lokal kunnskap, teknologi-, kostnads- og markedsutvikling. Det er derfor en kontinuerlig prosess å arbeide med ressursoversikter.

Små vannkraftverk

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 2. kvartal 2019

Under bygging:
49 | 232 MW | 673 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
351 |953 MW |2 884 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
400 | 1 185 MW |3 558 GWh

Les mer

Større vannkraftsaker

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 2. kvartal 2019

Under bygging:
8 | 299 MW | 954 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
14 | 380 MW | 1 001 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idiftsatt
22 | 679 MW | 1 955 GWh

Les mer

Opprusting og utvidelse

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 2. kvartal 2019

Under bygging:
11 | 245 MW | 654 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd:
54 | 448 MW | 931 GWh

Sum endelig tillatelse, ikke idriftsatt:
65 | 693 MW | 1 585 GWh

Les mer

Vindkraft

Endelig tillatelse, ikke idriftsatt. 2. kvartal 2019

Under bygging: 
21 | 2 514 MW | 8 571 GWh

Gitt tillatelse, ikke bygd: 
29 | 2 196 MW | 7 619 GWh 

Sum endelig tillatelse, ikke idiftsatt
50 | 4 709 MW | 16 190 GWh

Les mer

Elsertifikatsystemet

Nøkkeltall, 2. kvartal 2019

Innkomne søknader: 7

Godkjente anlegg: 10 | 133 GWh

Avslag: 0 | 0 MW

Les mer