Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 02.08.2016

Elsertifikatpliktige i eget nett

Elsertifikatpliktige i nett som ikke omfattes av FOR 1999-03-11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften), må selv innen midten av påfølgende kvartal registrere beregningsrelevant mengde elektrisk energi i foregående kvartal i elsertifikatregisteret.

Den elsertifikatpliktige skal kunne dokumentere at oppgitt beregningsrelevant mengde i elsertifikatregisteret er korrekt. Dette vil eksempelvis gjelde småkraftprodusenter med leveranser i eget nett som det skal betales elavgift/forbruksavgift for.