Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.09.2011 , sist oppdatert 29.05.2020

For kraftleverandører

Kraftleverandøren skal kjøpe inn elsertifikater for å dekke sin elsertifikatplikt. Alle kraftleverandører oppfordres til å kontrollere det aggregerte beregningsrelevante volumet som er rapportert til NECS. Fristen for den endelige godkjenningen av beregningsrelevant volum for det foregående kalenderåret er 1. mars hvert år. Beregningsrelevant volum anses som godkjent dersom det ikke protesteres.

Elsertifikatforskriften stiller krav til kraftleverandørens prisopplysning, markedsføring og informasjon overfor sluttbrukere. For mer informasjon om kraftleverandørens plikter ved prisopplysning, markedsføring og fakturering, se i høyremeny.

Som kraftleverandør med elsertifikatplikt er det flere viktige datoer gjennom året. En oversikt over de viktigste fristene og datoer ifbm. annullering av elsertifikat, se i høyremeny.

NECS vil hvert kvartal beregne elsertifikatpliktens omfang per kraftleverandør basert på elsertifikatkvote og beregningsrelevant volum og angi dette på kraftleverandørens konto i NECS. For mer informasjon om tilgjengeliggjøring av beregningsrelevant volum, se i høyremeny.

Nye kraftleverandører med elsertifikatplikt må opprette elsertifikatkonto og melde fra til NVE om sin elsertifikatplikt. For mer informasjon om hvordan dette skal gjøres, se i høyremeny.

Alle elsertifikater omsettes i et marked, og kan kjøpes bilateralt og via meglere. For mer informasjon om ulike meglere i markedet samt elsertifikatberettigede produsenter i Norge og Sverige, se i høyremeny.