Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 15.03.2019

Elsertifikatkonto og innmelding av plikt

Som ny kraftleverandør med elsertifikatplikt må kraftleverandøren opprette elsertifikatkonto i elsertifikatregisteret (NECS) og melde fra til NVE om sin elsertifikatplikt via Altinn.

Opprette elsertifikatkonto hos Statnett

Kraftleverandøren må opprette elsertifikatkonto hos Statnett for å kunne dokumentere at elsertifikatplikten er overholdt per 1. april. På kontoen vil Statnett hvert kvartal også gjøre det beregningsrelevante volumet og elsertifikatpliktens omfang tilgjengelig.  Det er den registeransvarlige, Statnett, som håndterer kontoopprettelsen. Informasjon om elsertifikatkontoer finnes på Statnett sine hjemmesider. NVE minner om at alle kraftleverandører skal ha egen elsertifikatkonto, men kontohaveren kan ved fullmakt overlate disponeringen av kontoen til andre.

Se "Hvordan opprette elsertifikatkonto" på Statnett sine hjemmesider.

Se "Vilkår for opprettelse og innehav av elsertifikatkonto" på Statnett sine hjemmesider.

 

Melding om elsertifikatplikt til NVE

Alle kraftleverandører skal sende melding til NVE. Meldingsskjemaet "Melding om elsertifikatplikt", som ligger i Altinn, skal benyttes.

Innlogging i Altinn kan gjøres på flere måter:

  • ID-porten/MinID
  • Engangskoder fra Altinn
  • Passord og engangskode på SMS
  • Smartkort fra Buypass
  • Virksomhetssertifikat

 

Les mer om innlogging hos Altinn.