Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 08.05.2017

Plikter gjennom året

Fristen for den endelige godkjenningen av beregningsrelevant volum for foregående kalenderår er 1. mars hvert år. Beregningsrelevant volum anses som godkjent dersom det ikke protesteres.

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste fristene og datoer ifbm. annullering av elsertifikater:

16. februar:      

Kraftleverandørens aggregerte beregningsrelevante volum for det foregående året er tilgjengelig i NECS. Kraftleverandøren skal kontrollere volumet som er rapportert. Kraftleverandøren kan få tilsendt en EDIEL melding (UTILTS/N16) med oversikt over det beregningsrelevante volumet som er rapportert fra hvert enkelt nettselskap.

1. mars:            

Dersom kraftleverandøren mener at beregningsrelevant volum rapportert til NECS er feil, må kraftleverandøren melde fra til Statnett innen 1. mars. Eventuelle feil må dokumenteres overfor Statnett. Kraftleverandøren vil anses å ha godkjent beregningsrelevant volum dersom det ikke protesteres (stilltiende aksept). NECS beregner nødvendig antall elsertifikater som skal annulleres for å oppfylle elsertifikatplikten. Kraftleverandøren kan korrigere dette antallet.

Annullerer kraftleverandøren færre elsertifikater enn elsertifikatplikten tilsier, vil NVE ilegge kraftleverandøren en avgift for hvert manglende elsertifikat. Avgift per elsertifikat settes til 150 prosent av volumveid gjennomsnittspris registrert i elsertifikatregistrene i Sverige og Norge i perioden 1. april i foregående år til 31. mars inneværende år. Avgiftens størrelse offentliggjøres av NVE innen 1. juni.

Antall elsertifikater kraftleverandøren oppgir for annullering trenger ikke være på konto innen 1. mars, men må være anskaffet innen 1. april.   

1. april:            

Statnett vil annullere (slette fra konto) det antall elsertifikater kraftleverandøren 1. mars oppga i NECS. Elsertifikatene annulleres kun fra innløsningskonto/primærkonto. Kraftleverandøren er selv ansvarlig for at det er tilstrekkelig med elsertifikater på innløsningskonto/primærkonto ved annullering.

Dersom kraftleverandøren har meldt fra om feil innen 1. mars og oversendt Statnett dokumentasjon på dette, må kraftleverandøren manuelt endre antall elsertifikater som skal annulleres i NECS. Kraftleverandøren skal annullere «minimumsantallet» med elsertifikater. Dette er fordi Statnett ikke har mulighet til å reversere en annullering.

Kraftleverandøren kan velge å ha det antall elsertifikater som det er uenighet om tilgjengelig på konto i tilfelle kraftleverandøren ikke får medhold i vedtaket til NVE. Disse elsertifikatene må være anskaffet innen 1.april.  Dersom kraftleverandøren ikke får medhold i vedtaket til NVE og samtidig ikke har valgt å gå til anskaffelse av det antall elsertifikater det er uenighet om innen 1. april, vil NVE ilegge kraftleverandøren en avgift for hvert manglende elsertifikat.

15. april:          

Kraftleverandøren må innen 15. april melde fra til Statnett om eventuelle feil i annulleringen. I tilfeller hvor kraftleverandøren har hatt oppgitt antall elsertifikater for annullering tilgjengelig på underkonti, kan Statnett korrigere dette på forespørsel fra kraftleverandøren.

15. mai:           

Frist for å melde fra om feil til NVE. Ved uenighet mellom Statnett og kraftleverandøren om beregningsrelevant volum, kan kraftleverandøren innen 15. mai kreve at NVE fatter vedtak som avgjør om elektrisk energi anses beregningsrelevant. Ved uenighet mellom Statnett og kraftleverandør om korrekt antall annullerte elsertifikater, kan kraftleverandører innen 15. mai kreve at NVE fatter vedtak i saken.

 

Fakta

15. februar: Beregningsrelevant volum for foregående år er tilgjengelig i NECS.

1.mars: Frist for å melde fra til Statnett om feil i beregningsrelevant volum.

1. april: Statnett annullerer elsertifikater på bakgrunn av godkjent beregningsrelevant volum.

15. april: Frist for å melde fra om feil i annullering av elsertifikater til Statnett.

15. mai: Frist for å melde fra til NVE ved fortsatt uenighet om annullering av elsertifikater.