Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.09.2011 , sist oppdatert 29.05.2020

For kraftprodusenter

Kraftprodusenter som mener de har krav på elsertifikater, må søke NVE om godkjenning av sitt kraftverk.

Hvem kan søke om elsertifikater?

Fra 1. januar 2016 vil følgende kraftverk ha rett til elsertifikater:

  • Alle kraftverk basert på fornybare energikilder, med byggestart etter 7.9.2009
  • Eksisterende kraftverk basert på fornybare energikilder som varig øker sin kraftproduksjon, med byggestart etter 7.9.2009
  • Alle nye vannkraftverk med byggestart etter 1.1.2004

Hele eller deler av produksjonen kan falle inn under ordningen.

Stortinget vedtok 18. juni 2015 endring i Lov om elsertifikater (link). Lovvedtaket innebærer bl.a. at overgangsordningen utvides til å omfatte alle vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004. Anlegg som omfattes av den utvidede overgangsordningen kan fra 1. september 2015 søke om rett til elsertifikater. For å sikre en rask og effektiv saksbehandling oppfordres det til å avklare eventuelle konsesjonsmessige forhold i forkant. Frist for å søke om rett til elsertifikater for kraftverk som inngår i overgangsordningen er foreslått til 1. april 2016 og vil bli endelig fastsatt i forskrift.

Kraftverkene må være bygget i samsvar med konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak fra konsesjon og ha tilbakebetalt eventuell statlig investeringsstøtte innen 30.4.2012. Man kan ikke søke om elsertifikater før anlegget er ferdig bygget og idriftsatt.