Kraftprodusenter som mener de har krav på elsertifikater, må søke NVE om godkjenning av sitt/sine kraftverk. Dette gjøres via søknadsskjema i Altinn.

Når søker er autentisert via Altinn og har valgt søknadsskjema for elsertifikater, kommer det opp en liste over anlegg som er registrert på søker. Dersom kraftverk som foretaket eier ikke kommer opp, kan dette skyldes at eier av kraftverket ikke er registrert med organisasjonsnummer i NVE sine databaser.

For å melde fra om vann- og vindkraftverk som ikke er registrerte, bes eieren av kraftverket sende inn idriftsettelsesskjema til NVE. For andre typer kraftverk, ta kontakt med NVE.

Innlogging

Du kan logge inn i Altinn på flere måter:

  • ID-porten/MinID
  • Engangskoder fra Altinn
  • Passord og engangskode på SMS
  • Smartkort fra Buypass
  • Virksomhetssertifikat


Les mer om innlogging hos Altinn
 

 

Delegering av rett til å sende inn skjema

Enhetsregisteret inneholder opplysninger om leder/administrerende direktør i den enkelte virksomhet. Denne personen har via Altinn automatisk tilgang til søknadsskjemaet. Tilgangen kan delegeres til andre. 

Les mer om roller og delegering i Altinn.