Forskrift om elsertifikater sier at anlegg som varig øker sin energiproduksjon etter 7.9.2009, kvalifiserer for å være med i elsertifikatordningen.

Selve tiltaket som er gjort i anlegget, for varig å øke energiproduksjonen, må ha byggestart etter 7.9.2009. Ved oppgradering av kraftverk vil det være mulig å søke om rett til elsertifikater for den økte kraftproduksjonen som følger av tiltaket. NVE har utarbeidet et eget notat for vindkraftverk som skal opprustes og/eller utvides.