Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 29.05.2020

For nettselskaper

Nettselskapet har sentrale plikter knyttet til elsertifikatsystemet. I tillegg til å opplyse elsertifikatpliktige i sitt nett om hvilke målepunkter det leveres eller er uttak av beregningsrelevant mengde elektrisk energi, skal nettselskapet kvartalsvis rapportere beregningsrelevant volum per elsertifikatpliktig i sitt nettområde.

Alle nettselskap skal innen midten av hvert kvartal sende melding til elsertifikatregisteret NECS om beregningsrelevant mengde elektrisk energi for hver enkelt elsertifikatpliktig i sitt nettområde. For mer informasjon om rapportering av beregningsrelevant volum, se link i høyremeny.

Dersom nettselskapet foretar en korreksjon for foregående år etter 1. mars, vil det få konsekvenser for beregningsrelevant mengde elektrisk energi som elsertifikatpliktige allerede har godkjent. For mer informasjon om korrigering av beregningsrelevant mengde elektrisk energi etter 1. mars for foregående år, se link i høyremeny.

Nettselskap omfattes også av elsertifikatplikten når de leverer til kunder på leveringsplikt. For mer informasjon om hvordan nettselskapet skal håndtere leveringspliktige leveranser,se link i høyremeny.