Dersom nettselskapet foretar en korreksjon for foregående år etter 1. mars, vil det få konsekvenser for beregningsrelevant mengde elektrisk energi som elsertifikatpliktige allerede har godkjent.

Den registeransvarlige skal følge opp korreksjonen med å justere beregningen av den elsertifikatpliktiges elsertifikatplikt. Justeringen vil få virkning for neste års annullering av elsertifikater, som altså forfaller til annullering 1. april året etter at korreksjonen foretas.

Nettselskapet skal ikke foreta korrigeringer lenger tilbake enn kalenderåret før det året korreksjon blir utført. Det vil si at eventuelle endringer i beregningsrelevant mengde elektrisk energi for 2012 ikke kan medføre justeringer i elsertifikatplikten senere enn ved annullering i 2014. Bakgrunnen er at det vil være vanskelig spesielt for elsertifikatpliktige kraftleverandører å forholde seg til at det må anskaffes sertifikater lang tid etter at selve kraftleveransen har funnet sted, og prisen på elsertifikater kan ha endret seg vesentlig.