Alle nettselskap skal innen midten av hvert kvartal sende melding til elsertifikatregisteret NECS om beregningsrelevant mengde elektrisk energi for hver enkelt elsertifikatpliktig i sitt nettområde.

Elsertifikatordningen er avhengig av rapportering innen de gitte fristene for at de elsertifikatpliktige skal få mulighet til å sjekke det beregningsrelevante forbruket som rapporteres på dem. Nettselskapene skal kvalitetssikre dataene som oversendes, slik at elsertifikatplikten for den enkelte aktør blir korrekt. 

 

Nye målepunkt og endringer i elsertifikatplikt

Nettselskapet skal, via ediel-melding, opplyse elsertifikatpliktige i sitt nett om hvilke målepunkter det leveres i eller er uttak av beregningsrelevant mengde elektrisk energi fra. For målepunkter hvor kun deler av volumet er beregningsrelevant, skal nettselskapet opplyse om hvilken andel som er beregningsrelevant. 

Ved opprettelse av nye målepunkter eller endringer i hvem som har elsertifikatplikt knyttet til målepunktet, skal nettselskapet snarest melde fra til den elsertifikatpliktige.