Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 20.05.2019

Kvartalsrapport nr. 1 for 2019 om elsertifikatmarkedet kommer onsdag 22. mai

Onsdag 22. mai kl. 13:00 vil NVE og Energimyndigheten publisere kvartalsrapport nr. 1 for 2019 om elsertifikatmarkedet.  I forbindelse med publisering av kvartalsrapporten kommer Energimyndigheten til å publisere en ny liste med planlagte prosjekter i Sverige. Listen oppdateres i forbindelse med hver kvartalsrapport.

Kvartalsrapport 1, 2019 vil i første omgang bare publiseres med svensk beregningsrelevant forbruk, og ikke med norsk beregningsrelevant elforbruk i 2019. Bakgrunnen for det er at det er oppdaget feil i målerverdier fra flere målepunkter, som gjør at NVE og Energimyndigheten avventer å publisere det norske tallet for beregningsrelevant elforbruk. Feilen skyldes at flere nettselskaper har meldt inn feil estimerte målerverdier for beregningsrelevant elforbruk i forbindelse med overgangen til IT-systemet Elhub.

Elhub og de aktuelle nettselskapene arbeider med å rette feilen, og NVE og Energimyndigheten vil oppdatere kvartalsrapporten med norsk beregningsrelevant forbruk i 2019 så raskt som dette er på plass.  

NVE og Energimyndigheten vil publisere kvartalsrapporter for 2019 på følgende datoer:

  1. kvartal 2019: 22. mai 2019
  2. kvartal 2019: 22. august 2019
  3. kvartal 2019: 22. november 2019
  4. kvartal 2019: 22. februar 2020

Kvartalsrapportene vil bli publisert på NVEs nettside under statistikk og publikasjoner.

Listen over planlagte prosjekt i Sverige vil være tilgjengelig for nedlasting under Energimyndighetens markedsstatistikk.