Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 18.04.2017 , sist oppdatert 10.05.2017

NVE og Energimyndigheten inviterer til markedsseminar om elsertifikater

NVE og Energimyndigheten arbeider for å øke gjennomsiktigheten og spre kunnskap om elsertifkatmarkedet. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer vi et svensk-norsk elsertifikatseminar 31. mai på Arlanda.

Praktisk informasjon

Tid: 31. Mai 2017, 10:00 – 15:00

Sted: Radisson Blu Arlandia Hotel, Vintergatan (Arlanda, Stockholm).

Påmelding innen 20. Mai 2017.

Du finner lenke til påmelding her.

Program

09.15 – 10.00    Registrering
Servering av kaffe og smørbrød

10.00 – 10.15    Innledning: Fremtiden for fornybar energi
Caroline Asserup, sjef for avdeling for fornybar energi og klima i Energimyndigheten, innleder dagen

10.15 – 11.15    Status i elsertifikatmarkedet
Mari Hegg Gundersen, NVE
Zinaida Kadic, Energimyndigheten

Årsrapport 2016 og kvartalsrapport første kvartal 2017
Nikolai Yde Aksnes, NVE

Annullering 2017
Jenny Näslund, Energimyndigheten

11.15 – 11.40    Database over utbyggingstakten
Roger Östberg, Energimyndigheten
Christina Stene Beisland, NVE

11.40 – 12.00    Finnes det håp for elsertifikatmarkedet?
Marius Holm Rennesund, Thema Consulting

12.00 – 13.00    LUNSJ

13.00 – 14.00    Kontrollstasjon 2017 – kvoter, Sverige/Norge og ytterligere 18 TWh
Roger Östberg, Energimyndigheten
Anton Jayanand Eliston, NVE
Zinaida Kadic, Energimyndigheten
Mari Hegg Gundersen, NVE
Eva Centeno López, Näringsdepartementet

14.00 – 14.10    Kort pause

14.10 – 14.45    Sluttkommentarer og paneldebatt
Charlotte Unger, Svensk Vindenergi
Frank Krönert, Sweco
Magne Fauli, Energi Norge
Marius Holm Rennesund, Thema Consulting
Peter Chudi, Svensk Kraftmäkling
Moderator: Gustav Ebenå, Energimyndigheten

14.45 – 15.00    Extra: EECS-opprinnelsesgarantier og forandringer etter 1. juni
Johan Malinen, Energimyndigheten

15.00    Dagen avsluttes

Lett servering i foajéen
        
Les mer på energimyndigheten.se