Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.05.2019

Onsdag 15. mai kl. 09.00 vil Energimyndigheten og NVE publisere underlag for teknisk justering av svensk og norsk elsertifikatkvote for 2020.

NVE vil publisere underlag til forslag til justering av norsk kvotekurve 15. mai kl 09.00, og planlegger foreløpig å sende forslag til teknisk justering ut på høring i løpet av uke 21 (20.-24. mai). Energimyndigheten vil publisere og levere underlag til teknisk justering av den svenske kvotekurven til den svenske regjerningen 15. mai kl. 09:00. Underlaget til justering av den norske og svenske kvotekurven vil også presenteres på markedsseminaret for elsertifikater.

Endring av norsk kvotekurve vil inkludere korrigering for avvik mellom pliktig og faktisk annullering på lik linje med svensk kvotejustering. I tillegg vil endring av kvotekurvene ta høyde for ny kunnskap om finansiering av elsertifikater til anlegg som inngår i overgangsordningen.