søk

Her publiseres nyttige rapporter og statistikk knyttet til elsertifikatordningen.

Kvartalsrapporter

Kvartalsvise rapporter for elsertifikater

NVE gir en kvartalsvis oversikt med blant annet anlegg som er godkjent i elsertifikatordningen, kraft- og elsertifikatpriser og beregningsrelevant elforbruk.

NVE og Energimyndigheten vil publisere kvartalsrapporter for 2019 på følgende datoer:

  1. kvartal 2019: 22. mai 2019
  2. kvartal 2019: 22. august 2019
  3. kvartal 2019: 22. november 2019
  4. kvartal 2019: 22. februar 2020

 

2019 1. kvartal      
2018 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2017 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal  4. kvartal
2016 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2015 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2014 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2013   2. kvartal   4. kvartal

 

 

NVEs oversikt over ny produksjon 

Oversikten viser NVEs og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter, og innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon. (Lenke til oversikten) 

Årsrapporter

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2018: Norsk/ Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2017: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2016: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2015: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2014: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2013: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2012: Norsk / Engelsk

 

Elsertifikatpliktige og elsertifikatplikt

Norske kvotekurven (gjeldene fra 1 jan. 2019)

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kvote (%) 15,3 17,1 18,9 18,9 18,9 18,8 18,6 18,3 16,8

 

År 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Kvote (%) 15,3 12,8 10,7 8,3 6,6 4,9 3,3 1,6 0,8

 

Grunnlag for beregning av kvotekurven

Oversikt over elsertifikatpliktige

 

Grunnlag for teknisk justering av kvotekurven

 År  NVEs anbefaling OED 
 2018  Forslag til justering 2018 Høringsbrev / Høringsnotat

Kontrollstasjon

  NVE Energimyndigheten  Felles     
Kontrollstasjon 2015 Rapport 05:2014  ER 2014:04  Oppsummering 2014
Kontrollstasjon 2017 del 1 Rapport 55:2016 ER 2016:09  
Kontrollstasjon 2017 del 2  Rapport 80:2016 ER 2016:19  
Kontrollstasjon 2019 Rapport 96:2018 ER 2018:25  

Underlag til kontrollstasjon 2017 del 2:

Resultater fra modellkjøringer fra Oprimeering og Thema Consulting 

Underlag til kontrollstasjon 2019:

Figurer i rapporten