søk

Årsrapporten for elsertifikatordningen presenterer de viktigste hendelsene og nøkkeltallene for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet for året som har gått. 

 

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2018: Norsk/ Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2017: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2016: Norsk Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2015: Norsk Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2014: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2013: Norsk / Engelsk

Årsrapport for elsertifikatordningen - 2012: Norsk / Engelsk