søk

Kontrollstasjon

  NVE Energimyndigheten  Felles     
Kontrollstasjon 2015 Rapport 05:2014  ER 2014:04  Oppsummering 2014
Kontrollstasjon 2017 del 1 Rapport 55:2016 ER 2016:09  
Kontrollstasjon 2017 del 2  Rapport 80:2016 ER 2016:19  
Kontrollstasjon 2019 Rapport 96:2018 ER 2018:25  

Underlag til kontrollstasjon 2017 del 2:

Resultater fra modellkjøringer fra Oprimeering og Thema Consulting 

Underlag til kontrollstasjon 2019:

Figurer i rapporten