søk

NVE gir en kvartalsvis oversikt med blant annet anlegg som er godkjent i elsertifikatordningen, kraft- og elsertifikatpriser og beregningsrelevant elforbruk.

NVE og Energimyndigheten vil publisere kvartalsrapporter for 2020 på følgende datoer:

  1. kvartal 2020: 22. februar 2020
  2. kvartal 2020: 21. august 2020
  3. kvartal 2020: 20. november 2020
  4. kvartal 2020: 22. februar 2021

Kvartalsvise rapporter for elsertifikater:

2019 1. kvartal      
2018 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2017 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal  4. kvartal
2016 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2015 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2014 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2013   2. kvartal   4. kvartal