Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.12.2011 , sist oppdatert 29.05.2020

Unntak for industrielt kraftforbruk ved elsertifikatplikt

Industrielt kraftforbruk som ikke er unntatt elsertifikatplikten som følge av fritak fra elavgift, kan søke om unntak dersom virksomheten faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, da dette ikke anses som beregningsrelevant. 

NVE kan etter søknad  fatte vedtak om at industrielt kraftforbruk hos aktører som driver kraftintensiv industriell virksomhet som faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, ikke anses som beregningsrelevant. Dette følger av forskrift om elsertifikater § 19.

Det må søkes innen 31. desember for å få unntak ved elsertifikatplikten for inneværende år.

For aktører som  gis unntak for industrielt kraftforbruk med hjemmel i  § 19, 3. ledd, vil vedtaket om unntak gjelde hele året.  Aktører som omfattes av bestemmelsen oppfordres til å søke snarest mulig.

Aktører som ønsker å søke om unntak, må bruke søknadsskjemaet for "Søknad om unntak for industrielt kraftforbruk ved elsertifikatplikt" som ligger i Altinn. Søknader kan sendes NVE fra og med mandag 2. januar 2012.


Slik logger du inn i Altinn

Du kan logge inn i Altinn på flere måter:

  • ID-porten/MinID
  • Engangskoder fra Altinn
  • Passord og engangskode på SMS
  • Smartkort fra Buypass
  • Virksomhetssertifikat


Les mer om innlogging hos Altinn:


Delegering av rett til å sende inn skjema

Enhetsregisteret inneholder opplysninger om leder/administrerende direktør i den enkelte virksomhet. Denne personen har via Altinn automatisk tilgang til søknadsskjemaet. Tilgangen kan delegeres til andre.

Les mer om roller og delegering i Altinn.

 

Her finner du skjemaet for "Søknad om unntak for industrielt kraftforbruk ved elsertifikatplikt".