Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 04.07.2019

Energiforsyningsdata

Tall og fakta om energiforsyning, kraftressurser, kraftproduksjon og konsesjonsbehandling.

Ny kraftproduksjon

Endelige vedtak om konsesjon, og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter.

Kvartalsrapporter

Kraftmarkedsutviklingen i det foregående kvartalet samt de siste 12 måneder.

Vassmagasinstatistikk

Hver uke samler Norges vassdrags- og energidirektorat inn vannstandsmålinger fra de 489 viktigste vannmagasinene for å holde oversikt over kraftsituasjonen i landet

Kraftsituasjonsrapporter

Ukentlig rapport og oversikt over kraftituasjonen i Norge og Norden

SSBs elektrisitetsstatistikk

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken.

Statistisk sentralbyrås elektrisitetsstatistikk