Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.02.2016 , sist oppdatert 23.04.2019

Energi i Norge (energifolderen)

Elektrisitetsproduksjonen i 2014 var 136,6 TWh, en økning på 6,2 prosent i forhold
til 2013. 96,0 prosent av produksjonen var vannkraft.

Det nyttbare tilsiget til det norske kraftproduksjonssystemet var 105 prosent av normalt i 2014 mot 98 prosent i 2013. Ved årsskiftet 2014/2015 var landets magasinbeholdning 56,6 TWh, tilsvarende 68,8 prosent av magasinkapasiteten, en økning på 0,5 TWh fra forrige årsskifte.

Energi i Norge - foldere til nedlasting

Energy in Norway 2013 (2015 edition) PDF
Energy in Norway 2012 (2013 edition) PDF
Energy in Norway 2011 (2012 edition) PDF
Energy in Norway 2010 (2011 edition) PDF
Energy in Norway 2009 (2010 edition) PDF
Energy in Norway 2008 (2009 edition) PDF
Energy in Norway 2007 (2008 edition) PDF
Energy in Norway 2006 (2007 edition) PDF

Ved utgangen av 2014 var beregnet produksjonsevne for det utbygde norske vannkraftsystemet i et år med normalt tilsig 131,9 TWh. Normalproduksjon for vindkraft var 2,3 TWh/år. Produksjonsevne for termiske anlegg var 4,3 TWh/år.

Brutto totalforbruk innenlands utgjorde 126,7 TWh, en nedgang på 1,7 prosent sammenlignet med 2013. Bruttoforbruket i alminnelig forsyning gikk ned med 2,5 prosent mens alminnelige forsyning korrigert til normale temperaturforhold økte med 2,2 prosent. De siste 10 år har det vært en gjennomsnittlig økning på 1,0 prosent p.a.

Maksimalbelastningen for det innenlandske forbruket inntraff 22. januar 2014 og var på 23 489 MW referert kraftstasjon.

Registrerte vann-, vind- og varmekraftstasjoner hadde pr. 31. desember 2014 en maksimal stasjonsytelse på 32 602 MW, hvorav 95,4 prosent er vannkraft. De data i denne folderen som angår elektrisitetsforsyningen for 2013 og tidligere år, er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Oppgavene for de enkelte kraftverk og magasiner er innhentet direkte av NVE. Tallene for 2014 er basert på foreløpige oppgaver fra Statistisk sentralbyrå og andre kilder og må betraktes som tilnærmede verdier. Tabellen for olje- og gassressurser er basert på oppgaver fra Oljedirektoratet.

Statistisk sentralbyrå er også kilde for tabellene som viser fjernvarme, produksjon av viktige energibærere, innenlands forbruk av petroleumsprodukter, netto innenlands sluttforbruk av energibærere og energibalansen.

Kontaktinformasjon

Maria Sildelnikova, tlf: 22 95 98 92
(msi@nve.no)