Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.06.2011 , sist oppdatert 22.10.2019

Energisystemanalyse og kraftmarkedsanalyse

NVE analyserer kraftmarkedet og energisystemet både på kort og lang sikt. Dette arbeidet er en viktig del av arbeidet  i Energiavdelingen.

Kraftmarkedet analyseres både på kort sikt og lang sikt. Kortsiktige analyser publiseres jenvlig i våre ukesrapporter og kvartalsrapporter. Ved langsiktige analyser av kraftmarkedet benytter vi to kraftmarkedsmodeller; Samkjøringsmodellen utviklet ved SINTEF Energiforskning og The-MA utviklet av Thema Consulting Group.

Analyser av energisystemet som helhet er langsiktige analyser hvor alle energibærere tas i betraktning. Til dette arbeidet benytter NVE seg av den teknisk-økonomiske bottom-up-modellen TIMES. Mye av arbeidet NVE gjør på dette området gjøres i samarbeid med Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller.