Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 08.04.2019

Månedsstatistikk (korttidsstatistikk)

NVEs månedsstatistikk (korttidsstatistikk) viser månedlig oversikt over produksjon og forbruk av elektrisk energi og innenlands salg av fyringsoljer.

Kontaktperson

Maria Sidelnikova, tlf: 22 95 98 92

Månedsstatistikk 2015

Månedsstatistikk 2014

Månedsstatistikk 2013

Om månedsstatistikken

NVE bygger sin korttidsstatistikk bl.a. på periodiske publikasjoner fra Statistisk sentralbyrå og Nord Pool, men nytter disse kildene på en måte som står for egen regning. Bruken av kilder m.v. er beskrevet i ER-notat nr 35/99.