Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 20.09.2021 , sist oppdatert 09.11.2021

Test Strømpriser informasjonsside

Er kraftprisene høye?
Sammenligner vi kraftprisen med tidligere år er den historisk høy. Det er spesielt sør i Norge kraftprisen er høy. Kraftpriser er her langt høyere enn det vi har hatt tidligere år. I Midt- og Norge-Norge har kraftprisen tidvis vært høy, men sammenlignet med sørlige Norge har den ikke vært like høy.
Figuren under viser gjennomsnittlig kraftpris per uke de siste ti årene for de fem ulike prisområdene i Norge.

Hvorfor er kraftprisene høy akkurat nå?
Kraftprisen påvirkes av flere forhold. Den viktigste enkeltfaktoren som avgjør kraftprisen i Norge er nedbørsmengden. En annen viktig faktor er påvirkning gjennom utenlandsforbindelser. I år har det vært høye kraftpriser i store deler av Europa. I disse landene er kraftprisen i stor grad satt av prisen for gass-, kullkraftproduksjon. Gjennom utenlandsforbindelser påvirkes kraftprisen i Norge av disse forholdene. En annet viktige faktor er at det har vært mindre vind enn forventet den siste tiden. En kombinasjon av disse forholdene er den viktigste årsaken til av det er høye kraftpriser akkurat nå.
Figuren under viser kraftprisen for Norge og uvalgte land i Europa.

Hvorfor er det høyere kraftpriser i sør enn i nord?
Prisområdene sør i Norge påvirkes i større grad av hva som skjer på kontinentet. Dette har sammenheng med at det er flere overføringsforbindelser til kontinentet og disse prisområdene dermed er tettere tilknyttet det europeiske kraftmarkedet. I tillegg til høye kraftpriser på kontinentet har det vært mindre nedbør enn vanlig sør i Norge. Dette har bidratt til at kraftprisen har blitt høyere.

Eksporterer Norge all kraften til Europa?