Det er ikke bare vann, vind og sol, kraft kan produseres på mange måter.