Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.03.2019 , sist oppdatert 25.10.2019

Termisk kraft

Termisk kraftproduksjon, også kalt varmekraft, har i Norge et begrenset omfang. NVEs oversikt viser at installert kapasitet for varmekraftproduksjon utgjør om lag 700 MW, dersom man ikke inkluderer reservekraftverkene.

Reservekraftverkene har en samlet kapasitet på 300 MW. Faktisk produksjon de siste årene har vært om lag 3,5 TWh per år. Den største delen av dette kommer fra gasskraftproduksjon på Melkøya og Mongstad.

Termiske kraftverk i Norge er basert på naturgass, gass eller varme fra industrielle prosesser og avfallsforbrenning.

NVEs oversikt over de enkelte anleggene finnes i regnearket. 

Opplysningene er hentet fra blant annet konsesjonssøknader, kraftsystemutredninger og Fosweb. Oversikten kan være mangelfull for anlegg under 1 MW. Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger og korreksjoner.

Tilbakemeldinger kan sendes til Maria Sidelnikova. 

Kontaktperson

Rådgiver Maria Sidelnikova
tlf: 22 95 98 92

Epost: msi@nve.no