Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.02.2015 , sist oppdatert 11.10.2019

Opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.

Illustrasjon - opprinnelsesgarantier. Kilde: Hafslund

Det er kraftleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter. Kraftleverandørene kan da tilby kundene en garanti for at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker. Det er valgfritt for kunden om den vil inkludere opprinnelsesgarantier i sitt strømabonnement.

Hvem kan få opprinnelsesgarantier?
I Norge kan alle kraftprodusenter få opprinnelsesgarantier tilsvarende sin kraftproduksjon. En opprinnelsesgaranti tilsvarer 1 MWh produsert elektrisitet. Det utstedes tre typer opprinnelsesgarantier:

 

  • Opprinnelsesgarantier for elektrisitet fra fornybare energikilder.
  • Opprinnelsesgarantier for elektrisitet fra høyeffektiv kraftvarmeproduksjon.
  • Opprinnelsesgarantier for andre typer elektrisitetsproduksjon.

 

Et anlegg som er godkjent for opprinnelsesgarantier er godkjent i fem år. Deretter må anlegget godkjennes på nytt.

Nasjonal varedeklarasjon
Hvert år offentliggjør NVE en nasjonal varedeklarasjon for elektrisitet. Den viser den gjennomsnittlige miksen av kilder for elektrisitet som ble solgt i Norge i året som gikk. Opprinnelsesgarantier kan benyttes av kraftleverandører som ønsker å dokumentere at kraften de selger har en annen opprinnelse enn den nasjonale varedeklarasjonen. Dette er den eneste offentlig godkjente måten kraftleverandører kan garantere at de leverer fornybar elektrisitet på.

Har du spørsmål, send e-post til nve@nve.no

Fakta

I 2017 ble det utstedt 141 millioner opprinnelsesgarantier i Norge, noe som tilsvarer 141 TWh. 25 TWh ble innløst i Norge.

Ved utgangen av 2018 var om lag 1290 norske kraftverk godkjent til å dokumentere sin kraftproduksjon med opprinnelsesgarantier.