Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 08.07.2019

Varedeklarasjon

Varedeklarasjonen beregnet av NVE er korrigert for handel med opprinnelsesgarantier og gjelder for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp. Opprinnelsesgarantiordningen er en EU-ordning som gir mulighet til å dokumentere at det er produsert en gitt mengde kraft basert på fornybare energikilder.

Om varedeklarasjon

Varedeklarasjonen beregnet av NVE er korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier innenfor opprinnelsesgarantiordningen. Opprinnelsesgarantiordningen er en merkeordning innført av EU som gjør det mulig å dokumentere at det er produsert en gitt mengde kraft fra en spesifikk produksjonskilde. Ordningen er frivillig og det er opp til produsenter og kjøpere av elektrisitet om de ønsker å bruke opprinnelsesgarantier. 

Norge er den største eksportøren av opprinnelsesgarantier innenfor ordningen, men bruker også mange garantier innenlands. Som følge av at varedeklarasjonen er korrigert for handel med opprinnelsesgarantier har varedeklarasjonen en annen sammensetning av energikilder enn den norske kraftproduksjonen. Mer informasjon om beregningsmetode finner du her.

Alle kraftleverandører skal informere sine kunder om sin gjeldende varedeklarasjon. Varedeklarasjon beregnet av NVE gjelder for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp. For kunder som har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp kan kraftleverandører lage en egen individuell varedeklarasjon basert på opprinnelsesgarantiene. For kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp må kraftleverandører vise til varedeklarasjon som beregnes av NVE.

Kravet om å utarbeide varedeklarasjon følger av i EUs eldirektiv, og er gjort gjeldende i Norge gjennom NVEs forskrift om måling og avregning. NVE har deltatt i RE-DISS prosjektene (Reliable Energy Disclosure) finansiert av EU. Her ble det beregnet en såkalt European Attribute Mix (Europeisk restmiks), etter at kjøp og salg av opprinnelsesgarantier mellom europeiske land innenfor ordningen er tatt hensyn til. Europeisk restmiks er fra 2015 publisert av Association of Issuing Bodies (AIB). Dette går inn i NVEs beregning av den norske varedeklarasjonen.

Europeiske restmiks kan lastes ned her. 

Kontaktinformasjon

Rådgiver Stian Skaalbones

Tlf: 22 95 90 29

Seksjonssjef Guro Grøtterud

Tlf: 22 95 90 69