Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.10.2017 , sist oppdatert 07.05.2019

Fagsamlinger 2018-2019

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker velkommen til fagsamlinger i 2018 og 2019 på ulike steder i landet. Fagsamlingene skal sette fokus på helhetlig planlegging i nedbørfelt, med mål om at samfunnet skal bli enda bedre rustet til å møte flom- og skredhendelser i framtiden.

Fagsamlingene arrangeres for ansatte i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannen og konsulentselskap. I kommunene er det spesielt de som jobber med plan, byggesak, landbruk og teknisk (veg/VA) som vil ha utbytte av å delta.

Hovedtema:

Skred, flom og erosjon i nedbørfelt
Det er mange aktører med ulikt ansvar og interesser i et nedbørfelt. Landbruk, skogbruk, boligbygging og infrastruktur er noen av dem som gjør fysiske inngrep i nedbørfeltene. Hvordan kan vi samarbeide bedre for å redusere tallet på ødeleggende flom- og skredhendelser, og konsekvenser av slike hendelser når de oppstår? Kunnskapen om hverandre, som aktører i nedbørsfeltet er svært viktig for å få til en god samhandling. NVE vil derfor anbefale at deltagerne på denne fagsamlingen også tar del i tema som ikke er spesielt rettet mot sitt spesifikke fagområde.

Vann og vassdrag i byer og tettbygde områder
Hvordan kan avrenning og overvann håndteres i by og tettbygde områder i et allerede vått klima, der en venter økt nedbørsmengde og flere perioder med intens nedbør på grunn av klimaendringer? Dag to av samlingen setter mer fokus på hvordan håndtere vann i tettbygde områder. Her er det også viktig at de ulike aktørene har kunnskap om hverandre.   

Fagsamling i Region Nord 2019

Karasjok, Scandic Karasjok 08.-09. mai 2019. 

Program ligger her.

Meld deg på fagsamling i Karasjok her.

NB! Forlenga påmeldingsfrist til 02.05 2019

 

Tidligere fagsamlinger

Skei, Thon Hotel Jølster (Region Vest), 30.-31. januar 2018 (Programmet finner du her.)

Ålesund, Radisson Blu, (Region Vest), 07.-08. februar 2018 (Programmet finner du her.)

Norheimsund, Thon Hotel Sandven, (Region Vest), 14.-15. mars 2018 (Programmet finner du her.)

Mosjøen, Fru Haugans Hotell, (Region Midt), 11.-12. april 2018 (Programmet finner du her.)

Stjørdal, Scandic Hell Hotell, (Region Midt), 19.-20. september 2018 (Programmet finner du her.)

Lillehammer, Scandic Lillehammer (Region Øst), 23.-24. oktober 2018 (Programmet finner du her.)

Skjetten, Moxy Oslo Hotel (Region Øst), 13.-14. november 2018 (Programmet finner du her.)

Svolvær, Thon Hotel Lofoten (Region Nord), 27.-28. februar 2019. (Programmet finner du her.)

Tromsø, Scandic Ishavshotel (Region Nord), 11.-12. mars 2019. (Programmet finner du her.)

Arendal, Clarion Hotel Tyholmen (Region Sør), 19.-20. mars 2019 (Program finner du her.)

Kongsberg, Quality Hotel Grand (Region Sør), 26.-27. mars 2019 (Program ligger her.)

Sola, Quality Airport Hotel Stavanger (Region Sør), 02.-03. april 2019 (Program ligger her.)

 

 

Kontaktperson for fagsamlingene

Siv Åshild Seljesæter, tlf: 992 42 313

Planlagte fagsamlinger

Fagsamlingene gjennomføres regionsvis. Regionsrekkefølgen er som følger:

  1. Region vest: 1. kvartal 2018 (Skei, Ålesund og Norheimsund)
  2. Region midt: 2. og 3. kvartal 2018 
  3. Region øst: 4. kvartal 2018
  4. Region sør: 1. kvartal 2019
  5. Region nord: 1. kvartal 2019

Liste over datoer, steder og program oppdateres og publiseres fortløpende.

NVEs aktuelle nettsteder