Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 12.02.2018 , sist oppdatert 16.05.2019

Foredrag fra fagsamlingene

Her finner du program og foredrag fra NVEs fagsamlinger i 2018

Under utvikling: Filmer om hvordan finne dreneringslinjer i GIS

Disse filmene viser hvordan en kan finne dreneringslinjer (single flow) til bruk i kommuneplan. Filmene er under arbeid og derfor kan det være noen skrivefeil i tekstingen og tekstingen kan gå fort. De er likevel publisert fordi det er høy etterspørsel etter filmene.

Vi arbeider nå med å forbedre veiledningen til filmene slik at det skal bli enkelt å utføre analysene på egen hånd.

1. Laste ned terrengdata
2. Lese inn terrengmodell
3. Laste ned bygningsdata
4. Lese inn bygningsdata
5. Manipulere terrengmodellen
6. Hvordan beregne dreneringslinjer for kommuneplan

Dersom du har tilbakemelding på filmene kan de sendes til lals@nve.no.