Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.11.2015 , sist oppdatert 13.02.2020

Fjellskredovervaking

Høyeste varsel i dag

Faktaark om NVE si fjellskredovervaking.

Overvaking av store ustabile fjellparti med høg risiko i Norge vert utført av seksjon for fjellskred (SVF) i NVE . Sju fjellparti er definert som høgrisikoobjekt, og skal overvakast kontinuerlig.

Andre objekt blir periodisk overvaka, i henhold til strategi for periodisk overvaka objekt.

Korleis ein skal handtere høgrisikoobjekta i arealplanar kan ein lese meir om på arealplansidene til NVE.

Det er SVF som fastset farenviåa (fire trinn) og formidlar dette til beredskapsaktørane. Sjå fastsetting av farenivå.

Høgrisikoobjekter i Norge.

Om ansvar

Du bruker informasjonen på eget ansvar. NVE tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil og mangler. NVEs vurdering av farenivå er basert på tilgjengelige måledata, observasjoner, meteorologiske data og gjelder for hvert høyrisikoobjekt. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.