Hegguraksla ligger 64 km ØSØ for Ålesund, på østsida av Tafjorden, rundt én km fra stedet hvor Tafjordskredet gikk i 1934. To ustabile fjellblokker, 700-800 meter over fjorden, overvåkes. Begge blokkene er avgrenset av dype, vertikale baksprekker. Den øvre blokka har et volum på 2 millioner m³, den nedre 1 million m³. Nedfall av disse blokkene vil også ta med seg urmasser i fjellsida.

Skred fra Hegguraksla vil lage flodbølger som forventes å bli like store eller noe mindre enn ved hendelsen i 1934.

Målinger med strekkstag og radar over fem år, viser at den øvre blokka beveger seg sakte. Sprekken som avgrenser denne blokka har en årlig syklus ved at den utvider seg 1,5 mm fra tidlig høst (august/september) til tidlig vår (april), for så å trekke seg sammen igjen. Men sprekken har en akkumulert utvidelse på et par tiendels mm i året. Den akkumulerte utvidelsen viser en mulig økning fra og med våren 2013.

På Hegguraksla blir det brukt strekkstag, radar mot reflektorer og elektroniske vater (tiltmeter) for å fange opp bevegelse.

Hegguraksla

Foto: Tore Bergeng/NVE

Trykk for større versjon

Hegguraksla

Foto: Tore Bergeng/NVE

Trykk for større versjon

Hegguraksla

Foto: Tore Bergeng/NVE

Trykk for større versjon

Kart over fjellparti i Sør-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Kart over fjellparti i Sør-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Trykk for større versjon

Om Hegguraksla i Møre og Romsdal

HEGGURAKSLA: Et skred inntil 3 millioner m³ vil kunne rase ned i Tafjorden å utvikle flodbølger.

Antall mennesker i faresonen varierer med årstiden, fra relativt få til et flere tusen.

Facebook iconFølg fjellskredovervåkingen på Facebook

Vekesrapporter for overvaka objekt Flodbølgeberegning som følge av fjellskred fra Åknes og Hegguraksla - Feb. 2011. Kilde: NGI Øvrige rapporter og informasjon om objektet. Kilde: NGU Faresoner Hegguraksla. Kart: NVE

Faresoner Hegguraksla. Kart: NVE

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Hegguraksla. Foto: Tore Bergeng/NVE

Hegguraksla. Foto: Tore Bergeng/NVE

Trykk for større versjon

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred