Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 05.12.2016 , sist oppdatert 08.01.2019

Indre Nordnes

Indre Nordnes er et ustabilt fjellparti som ligger på østsiden av Lyngenfjorden i Kåfjord kommune i Troms. Det ligger langs samme fjellside som de ustabile fjellpartiene Jettan og Midtre Nordnes.

GNSS-mottaker på Indre Nordnes. Foto: NRK Troms
GNSS-mottaker på Indre Nordnes. Foto: NRK Troms

Det ustabile fjellpartiet ble identifisert på slutten av 1990-tallet gjennom NGUs kartleggingsprogram for ustabile fjellparti. Periodiske målinger med GPS ble utført fra 2003, og i 2007 startet oppbyggingen av et permanent overvåkingssystem. Dette består av et nettverk av GPS-antenner, strekkstag og tiltmetere. I perioder blir fjellpartiet også målt med bakkebasert radar (GB-InSAR). 

Fjellpartiet er tydelig avgrenset av to sprekker og beveger seg relativt homogent, ca 0,5 cm/år mot sørvest.

Et fjellskred fra Indre Nordnes vil nå fjorden og danne flodbølger som kan ramme bosetninger, industri og infrastruktur. NGU klassifiserer Indre Nordnes til høy risiko, med store konsekvenser og middels fare (årlig sannsynlighet på 1/1000-1/5000).

Faresonene for Indre Nordnes er vist på NVEs kartdatabase og på en egen PDF på denne siden.

Baksprekk

Foto: Ingunn Hernes

GNSS-mottaker

Foto: Ingunn Hernes

GNSS-mottaker

Foto: Ingunn Hernes

Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE
Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Om Indre Nordnes i Troms

INDRE NORDNES: Et skred med volum på 6 millioner m³ kan nå fjorden og gi en flodbølge som vil påvirke bosetninger og infrastruktur langs Lyngenfjorden.

Faresoner Indre Nordnes. Kart: NVE
Faresoner Indre Nordnes. Kart: NVE
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Indre Nordnes. Foto/illustrasjon: Ingunn Hernes
Indre Nordnes. Foto/illustrasjon: Ingunn Hernes