Indre Nordnes er et ustabilt fjellparti som ligger på østsiden av Lyngenfjorden i Kåfjord kommune i Troms. Det ligger langs samme fjellside som de ustabile fjellpartiene Jettan og Midtre Nordnes.

GNSS-mottaker på Indre Nordnes. Foto: NRK Troms

GNSS-mottaker på Indre Nordnes. Foto: NRK Troms

Det ustabile fjellpartiet ble identifisert på slutten av 1990-tallet gjennom NGUs kartleggingsprogram for ustabile fjellparti. Periodiske målinger med GPS ble utført fra 2003, og i 2007 startet oppbyggingen av et permanent overvåkingssystem. Dette består av et nettverk av GPS-antenner, strekkstag og tiltmetere. I perioder blir fjellpartiet også målt med bakkebasert radar (GB-InSAR). 

Fjellpartiet er tydelig avgrenset av to sprekker og beveger seg relativt homogent, ca 0,5 cm/år mot sørvest.

Et fjellskred fra Indre Nordnes vil nå fjorden og danne flodbølger som kan ramme bosetninger, industri og infrastruktur. NGU klassifiserer Indre Nordnes til høy risiko, med store konsekvenser og middels fare (årlig sannsynlighet på 1/1000-1/5000).

Faresonene for Indre Nordnes er vist på NVEs kartdatabase og på en egen PDF på denne siden.

Baksprekk

Foto: Ingunn Hernes

Trykk for større versjon

GNSS-mottaker

Foto: Ingunn Hernes

Trykk for større versjon

GNSS-mottaker

Foto: Ingunn Hernes

Trykk for større versjon

Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Trykk for større versjon

Om Indre Nordnes i Troms

INDRE NORDNES: Et skred med volum på 6 millioner m³ kan nå fjorden og gi en flodbølge som vil påvirke bosetninger og infrastruktur langs Lyngenfjorden.

Faktaark - Indre Nordnes Ukesrapporter for overvåkede objekt

Facebook iconFølg fjellskredovervåkingen på Facebook

Flodbølger etter fjellskred i Lyngen, juni 2018, NGI Berggrunnens indre struktur og bevegelsesmekanismer basert på strukturell analyse og overvakingsdata - I.Hernes UiT - Mai 2014 Øvrige rapporter og informasjon om objektet. Kilde: NGU Faresoner Indre Nordnes. Kart: NVE

Faresoner Indre Nordnes. Kart: NVE

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Indre Nordnes. Foto/illustrasjon: Ingunn Hernes

Indre Nordnes. Foto/illustrasjon: Ingunn Hernes

Trykke for større versjon

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred