Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 12.10.2017 , sist oppdatert 05.11.2018

Spørsmål og svar om Veslemannen

Vi setter pris på det store engasjementet, og de mange som har kontaktet oss i forbindelse med Veslemannen. Vi har samlet og besvart de spørsmålene som vi har fått flest henvendelser om.

Oversiktsbilde fra øvre del av Mannen. Blå vanntanker kan sees i  venstre  kant av bildet. Foto: Simon Oldani/NVE
Oversiktsbilde fra øvre del av Mannen. Blå vanntanker kan sees i venstre kant av bildet. Foto: Simon Oldani/NVE

Hvorfor tilførte dere vann 06. og 07.10. 17?

NVE er opptatt av sikkerheten til de som bor under Veslemannen. De har blitt evakuert mange ganger og vi forstår at stadige evakueringer er en påkjenning. Dette er bakgrunnen for at vi tilfører vann, samtidig med at det er mye nedbør, for å fremskynde et skred fra Veslemannen.  Vi var klare på at det var knyttet usikkerhet til om vi ville få utløst et skred fra Veslemannen, men valgte å ikke ha det uprøvd.

Her kan du lese mer om hvordan «vanningen» ble gjennomført. (PDF)

Og her finner du evalueringen av vanningsforsøkene. (PDF)

Fungerte vanntilførselen?

Bevegelsene økte betydelig når vi tilførte vann. Det gikk flere steinsprang under og etter tilførsel av vann. Selv om det ikke ble utløst et større skred, er forsøket uansett verdifullt fordi NVE fikk mer kunnskap om fjellpartiet og responsen på vanntilførsel. Vi analyserer nå nøye effekten av vanntilførselen.

Har vanntilførsel fungert andre steder?

Tilførsel av vann har tidligere blitt brukt mot mindre fjellparti og steinblokker. I et tilfelle i Sveits ble det benyttet vann mot et område av samme størrelse som Veslemannen og det ble utløst en mindre del av dette (10.000 kubikkmeter).

Hvorfor ikke bruke dynamitt og andre metoder for å få ned fjellet?

NVE har vært opptatt av å benytte en metode som er på linje med de naturlige prosessene i fjellet. I tillegg er tilførsel av vann med den metoden vi har benyttet, et relativt enkelt tiltak med begrensa kostnader.

Når det gjelder sprengning er ikke dette vurdert i detalj. Imidlertid er NVE i utgangspunktet skeptisk tiltak som krever omfattende virksomhet og arbeid i et svært utsatt og risikofylt område.
NVE kjenner til et tilfelle der det har vært foretatt sprengning av lignende volumer. Dette var fjellpartiet Chapf i Sveits som ble sprengt ned i 2001. Det ble her boret 180 borehull på opptil 80 meters lengde (totalt 8 kilometer med borehull), og det ble brukt 19 tonn med sprengstoff. Kostnadene omgjort til 2017-nivå var på omlag 55 millioner kroner.

I media og i direkte henvendelser til NVE har det kommet en del andre forslag, men disse vurderer vi som ikke aktuelle tiltak sett i lys av de praktiske og terrengmessige utfordringene i det oppknuste og bratte fjellpartiet.

Hva gjør vi nå?

NVE overvåker Mannen og Veslemannen 24/7 som vanlig, og setter beredskapsnivå etter fjellets bevegelser. Så lenge det er gult nivå eller høyere publiserer vi daglige rapporter. På grønt nivå legges det ut ukesrapporter.

Vi analyserer nå nøye effekten av vanntilførselen og vurdere om vanningstiltaket skal gjentas. Andre aktuelle tiltak vil også være et naturlig tema i denne evalueringen.

Mandag og trisdag har det gått et stort antall skred fra Veslemannen.
Mandag og trisdag har det gått et stort antall skred fra Veslemannen.
Gult omriss viser det ustabile fjellpartiet Mannen.
Gult omriss viser det ustabile fjellpartiet Mannen.
Detaljbilde av Veslemannen, fra parkeringsplassen under Trollveggen.
Detaljbilde av Veslemannen, fra parkeringsplassen under Trollveggen.