Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.02.2012 , sist oppdatert 02.05.2018

Innmelding av farekartlegging

For å få bedre oversikt over allerede kartlagte områder er det ønskelig at kommuner sender rapporter og skredfarekart til NVE.

 

Innmelding av skredfarekartlegging i bratt terreng

NVE ønsker tilgang til alle rapporter og skredfarekart, både for kommuner som er prioritert i Plan for skredfarekartlegging, og for kommuner som ikke er prioritert i planen.

Rapporter og skredfarekart bes oversendt digitalt (pdf-format og sosi-/shape-format) til skrednett@nve.no

Les mer om faresonekartlegging i bratt terreng   

 

Innmelding av kvikkleirekartlegging

NVE ber om at rapportering av soneutredninger gjøres ved å bruke digital innmeldingsløsning for kvikkleiresoner.

Det er ønskelig at alle nye og reviderte faresoner rapporteres inn til NVE for å oppdatere NVE Atlas.

Det bes om at følgende rapporteres:

- Rapport med fullstendig soneutredning i pdf-format (se innholdsforslag i vedlegg 1 i Kvikkleireveilederen).
- Datarapporter fra grunnundersøkelser.
- Rapport fra uavhengig kvalitetssikring for de tiltakskategoriene/faregradene der dette er anbefalt.

Farekart i din kommune