Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 12.04.2019 , sist oppdatert 30.04.2019

Kartlegging av flaum og skred (under utvikling og ikkje til bruk)

Her finn du informasjon om kvar det er kartlagt flaum- og skredfare, korleis ei kartlegging foregår og korleis bestille ei kartlegging. Dessutan kan du dele observasjonar og lære om utføring av kartleggingar og NVEs kartprodukt.

Korleis kartlegge og bestille kartlegging

Her finn du informasjon om korleis bestille kartlegging, korleis kartlegge, støtteordning til kartlegging av kritiske punkt, vegleiarar for kartlegging, klimapåslag med meir.

Kvar er det kartlagt

Lurar du på kva NVE har av kartleggingsrapportar frå din kommune. Det kan du finne her, for kart sjå NVE Atlas.

Korleis kan du hjelpe til å betre samfunnets evne til å håndtere flaum- og skredrisiko?

Del observasjonar

Her kan du bidra til oversikt over flaum- og skredhendingar som brukast i NVEs varslings- og kartleggingsarbeid. Ut frå dagens og historiske hendingar kan NVE forsøke å forutsjå sjansen for kommande hendingar 

Her kan du registrere flom- og skredhendelser

Del kartleggingar

Det er mange partar utover NVE som foretar kartlegginger av skred- og flaumfare. Det har stor verdi for samfunnet å dele desse kartleggingane. Om du har ei kartlegging av flom- eller skredfare som kan publiserast i NVEs kartløsningar så kan du registrere dei her.

Kart over flom og skred og hvordan bruke dem

Her finner du NVEs kart over flom og skredfare og brukerveiledning for de ulike kartproduktene

Hvordan er kartene med naturfare laget og hvordan skal de leses.

Aksomhetskart
Faresonekart
Kart med flom- og skredhendelser

 

Aktuell litteratur