Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 21.01.2020

Skred- og flaumhendingar

Flaum og skred er naturlege hendingar som menneske har vore opptatt av til alle tider. Frå tidlege tider er det notert opplysningar om flaum- og skredhendingar. Dette var viktig kunnskap fordi folk levde i og med naturen på ein annan måte enn i dag. Etter kvart har registreringane skjedd meir systematisk, og det finst i dag eit omfattande datamateriale for flaum, skred og hydrologiske data som er tilgjengeleg i ulike databasar.