Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.05.2013 , sist oppdatert 14.09.2016

Flom

NVE er igang med etablering av en flomdatabase. Flomdatabasen er et verktøy for registrering og dokumentasjon av flomhendelser. Med flomhendelse menes en flom som er avgrenset til et område, som har vært innenfor et avgrenset antall døgn og som skyldes det samme værforløpet, snømengder og grunnvannsinnhold. Databasen inneholder de største registerte historiske flomhendelsene og omfatter både flommer som rammer hele landsdeler og lokale skadeflommer.

Kildematerialet er NVEs egne arkiver, samt ulike historiske kilder. For hver flomhendelse er det registrert tidspunkt, geografisk område og flomårsak. Det er også registrert skadeomfang for noen hendelser. Det er i dag registrert ca 600 flomhendelser. Det jobbes for tiden med å tilrettelegge dataene i flomdatabasen for bruk i NVEs karttjeneste, NVE-Atlas.

NVE har en nasjonal database med tilhørende programvare for hydrologiske data, Hydra II, hvor det er samlet store mengder målinger fra norske vassdrag med start helt tilbake til 1800-tallet. Det registreres data relatert til vannstand, vannføring, snø, is, breer, vannet i grunnen, vanntemperatur, erosjon og sedimenttransport. NVE utfører målinger på ca. 2000 stasjoner.