Skred er ei rask forflytting av massar ned ein skråning. Vi delar grovt skreda inn i tre kategoriar i forhold til kva typar massar dei inneheld: Skred frå fjell/berg, lausmasseskred og snøskred

Nettsidene er under utvikling.

Høgste farenivå frå Varsom.no