Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 27.11.2015 , sist oppdatert 30.01.2018

Endringer i tilskuddsregelverket

Når det søkes om tilskudd til sikringstiltak eller miljøtiltak er det viktig å sette seg godt inn i tilskuddsregelverket, Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag og kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag (kap. 1820, post 60) eller Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag (kap. 1820, post 72).

Fra den 1. januar 2018 ble Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag (kap. 1820, post 60) endret til å omfatte kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. Mer om tilskudd til kartlegging av kritiske punkt finner du her.


Regelverket ble også oppdatert med følgende presisering:

  • Ved søknad om tilskudd til gjennomføring av sikringstiltak skal søker legge fram dokumentasjon av planlegging og prosjektering, herunder teknisk beskrivelse av løsning som vil tilfredsstille krav i plan- og bygningsloven.

Vi ber om at søknader om tilskudd fortrinnsvis sendes inn via det elektroniske søknadsskjemaet på skjemaportalen.

Regelverket finner du her:

Kap. 1820 post 60

Kap. 1820 post 72

 

Tidligere regelverk finner du her:

Kap. 1820 post 60