Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.02.2015 , sist oppdatert 02.05.2017

Varsling

Du finner varslingstjenestene for flom, jordskred, is og snøskred, med daglige varsling av aktsomhetsgrader og faregrader, på varsom.no

Varsler fra varsom.no

Telefonnummer  til flomvarslingen, jordskred- og snøskred-varslingen er beregnet for spørsmål om utstedte varsler og prognose for flom- og skredfare.

NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten som overvåker den hydrologiske tilstanden i vassdrag over hele landet, og vurderer faren for flom for de nærmeste dagene på regionalt nivå (fylkesnivå, ev. en eller flere kommuner). Formålet er å unngå tap av liv og verdier som følge av flom.

08.00-21.00 alle dager: 404 36 000 (ikke sms)

Epost: flomvarsling@nve.no

 

NVE utarbeider daglig jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå og skredtype på regionalt nivå (fylkesnivå, ev. en eller flere kommuner). Formålet er å unngå tap av liv og verdier som følge av jord-, sørpe- og flomskred. Jordskredvarslingen for Norge ble operativt i 2013.

08.00 - 21.00 alle dager: 400 28 777 (ikke sms)

Epost: jordskredvarsling@nve.no

Snøskredvarslingen i Norge utgir varsler etter internasjonal standard. Formålet med varslingen er å unngå tap av liv og verdier som følge av snøskred. Snøskredvarslingen i Norge utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde.

07.00 - 20.00 alle dager: 488 80 100 (ikke sms)

Epost: snoskredvarsling@nve.no

Isvarslingen

Disse personene er med i faggruppen for is og vanntemperatur, og vil gjøre sitt beste for å svare på spørsmål om vanntemperatur og isforhold.

Navn Mobil Kontor e-post
Ånund Sigurd Kvambekk 996 09 036 22 95 93 12 aask@nve.no
Kjetil Melvold 905 59 474 22 95 98 98 kjme@nve.no
Ragnar Ekker 975 73 438 22 95 90 91 raek@nve.no