vannkraftnve

 

Velkommen til NVEs veiledningstjeneste for hvordan vi utfører flomberegninger i Norge. Tjenesten er utarbeidet for å samle NVEs veiledningsmateriale ett sted for å sikre entydig og oppdatert informasjon ut til våre brukere. Gjennom denne web-løsningen skal det være kort vei til alle aktuelle verktøy og applikasjoner som brukes i flomberegningsanalyser, samt pedagogisk fremstilling av tematikken slik at også personer som ikke utfører flomberegninger daglig skal kunne lære noe. Det er imidlertid viktig å påpeke at NVE utelukkende anbefaler at flomberegninger utføres av personer med tung vannfaglig bakgrunn.