Velkommen til flomberegningsskolen!

Her skal det komme intro tekst til flomberegningsskolen. Det skal ikke stå så mye her, men sånn litt passe for det har Per bestemt :). 

Umbraco-spørsmål:

  • Kan vi få en høyre meny eller et eller annet verktøy som viser hvor i «Veiledningsstrukturen» man er med mulighet for å klikke seg til et annet sted i strukturen?
  • Kan man endre på pekerstrukturen øverst på siden? Altså gjøre ting litt symmetrisk for eksempel?
  • Når man kopierer en nettside forblir alle stiene pekere til den «gamle» siden selv om man ikke huker av for «relate to original»?